RAB -/ SUNDHEDSREGISTRERET AKUPUNKTØR, MEDLEM AF PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER & SYGEPLEJERSKE LINE JENSEN

Om akupunktur

Akupunktur er en del af Traditionel kinesisk medicin (TCM). TCM er en flere tusinde år gammel lægevidenskab fra østen med eget diagnose og behandlingssystem, der på mange måder adskiller sig fra den vestlige terminologi.

Der isættes tynde sterile engangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på meridianerne, der er placeret over hele kroppen. Meridianer er energibaner. Er der nok energi og frit flow i alle meridianer har vi det godt! Ligeså vil for lidt eller for meget energi i særlige meridianer eller organer kunne skabe en stagnation og eller en ubalance i kroppen som på sigt vil kunne skabe fysiske og psykiske ubalancer. Akupunkturpunkterne har via meridianerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Ved akupunktur stimuleres kroppens egen evne til at genoprette balance og få kroppen til at fungere bedre.

Et hvert organ har i kinesisk medicin tilkoblet en følelse.
Tankegangen i TCM er holistisk, hvilket betyder den tager udgangspunkt i hele mennesket. Ligeledes er tankegangen, at et hvert fysisk problem med tiden, vil kunne fremkalde også psykiske symptomer. Modsat vil en følelse der ikke bearbejdes også kunne medføre fysiske symptomer i kroppen.

Læs mere om akupunkturens historie her

Link til praktiserende akupunktørers hjemmeside (min branche forening)
www.aku-net.dk

Akupunktur er brugt i hele verden særligt siden 1970érne. Verdens Sundheds Organisationen WHO erklærede i 1979 akupunktur anvendelig til en række specifikke lidelser. Bl.a. har WHO lavet denne liste over hvad akupunktur er anvendeligt til:

Sådan foregår en akupunkturbehandling i Klinik Naturligvis!

Først vil jeg optage en grundig journal, hvor vi kommer hele vejen omkring den problematik du henvender dig med. På den måde finder jeg frem til årsagen “roden ” til din /dine gener/problemer og lægger derudfra en behandlingsplan. Det er vigtigt ikke blot at behandle en “gren” dvs et symptom – men i stedet at finde frem til den virkelige årsag til selve symptomerne.

Tynd sterile engangsnåle sætte forsigtigt i for dig specifikt udvalgte punkter. Selve indstikket mærkes ganske lidt, når energien qi i meridianen påvirkes mærkes det de fleste beskriver som en aktivering(en lille summen snurren i selve punktet eller lidt oppe eller neden for punktet. Når nålene sidder sættes varmelamper på fødder og indimellem mave – og du ligger afslappet og hviler m lukkede øjne til sagte blid musik ca. 1/2 time. Ikke sjældent falder patienten i en let søvn, eller er i hvert tilfælde meget afslappet når nålene skal tages ud.

Bivirkninger?

Jeg oplever sjældent bivirkninger til behandlingen, der kan dog komme træthed, lille blødning fra indstik stedet – i sjældne tilfælde en forbigående opblussen af selve problemet eller andre skavanker – blot for at disse kan arbejdes med.

Link til bivirkningsfolder findes på Praktiserende akupunktørers hjemmeside.

Hvor mange behandlinger der skal til er meget individuelt og kan også være afhængig af hvor længe du har døjet med problemet – dog vil jeg i langt de fleste tilfælde forvente en bedring indenfor 3-5 behandlinger.

Før du får akupunktur er det vigtigt du konsulterer din egen læge med det problem du ønske min hjælp til. Hvis din sundhedsforsikring dækker behandlingen i min Klinik er det et krav også fra forsikringen. Desuden er det vigtigt i forhold til at udelukke anden form for sygdom, som der skal reageres på inden behandlingen her går i gang.

Sundhedsstyrelsen kræver jeg laver og opbevarer journal på hver enkelt patient – hvorfor jeg behøver dit skriftlige samtykke hertil. En samtykkerklæring underskrives første gang vi mødes. Dvs. jeg ikke kan behandle dig uden at lave journal.

Der findes enkelte kontraindikationer dvs. lidelser hvor man ikke må give akupunktur til eksempel hvis du er blevet transplanteret med et organ eller dele heraf. Samt nogen former for speciel blodfortyndende medicinsk behandling – eller særlige hjertelidelser.

I Klinikken benytter jeg mig af Traditionel kinesisk akupunktur, cupping, guashar(kinrsisk skarbe massage), tirggerpunktsakupunktur og NADA akupunktur( en meget beroligende og afbalancerende for for øreakupunktur der er særlig anvendelig ved indre uro angst sorg depression og stress samt afhængigheder) læs evt. mere på NADA danmarks hjemmeside – Behandlingen i klinikken er altid afstemt efter dine individuelle behov og ubalancer og vil også indeholde samtale om kost og livstilsfaktorer.

Et kort om end ret forenklet billede på hvad vi ønsker at opnå med akupunkturen er: “at skabe frit flow i alle meridianer(energibaner) således vil der ingen stagnation være – nedenfor et ret fantastisk billede på denne tanke.

Ønsker du fif og punkter til selvtryk, i de enkelte årstider samt ideer til hvad du selv kan gøre for dit helbred, i de forskellige årstider, information om events og konkurrencer – Tilmed dig da nyhedsbrev her på hjemmesiden.